TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
- Nhân, chia lệnh tự động theo khoảng thời gian
- Dữ liệu cập nhật realtime, tốc độ tối ưu
- Lỗ lãi thời gian thực, tính cả thực hiện quyền
- Đặt lệnh điều kiện: Lệnh trước ngày, lệnh dừng, lệnh xu hướng, lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ
- Sửa giá tất cả các sàn
- Huỷ tất cả các lệnh bằng một thao tác
- Chat với nhân viên chăm sóc
- Đầy đủ các nghiệp vụ cho nhà đầu tư: Ứng trước, Cầm cố, Chuyển khoản tiền, Chuyển khoản CK, Thực hiện quyền
  Đăng ký phát hành thêm, Gửi chứng khoán, Bán lô lẻ, Theo dõi Margin, Tạo HĐ lãi tiền gửi
- Đăng ký dịch vụ Online
- Phân tích kỹ thuật: Bảng giá, So sánh giá, Tổng hợp thị trường, Tổng hợp mã CK, Cảnh báo giá
- Đặt lệnh mua nhanh, bán nhanh
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Hội sở chính:
- Tel: (84.8) 4456 6789 - (84.8) 3824 1567
- Fax: (84.8) 3824 1572

Chi nhánh Hà Nội:
- Tel: 04. 3825 8585
- Fax: 04. 3937 8099