Tieng Viet English
  • Lưu ý: Khi sử dụng hệ thống


    - Trước khi rời khỏi máy tính bạn đã chắc chắn đã nhấn thoát sau khi kết thúc giao dịch
    - Mỗi tài khoản chỉ được phép đăng nhập 1 lần tại một thời điểm
    - Không đăng nhập hệ thống nơi công cộng và CLB Internet
    - Tốt nhất nên cài đặt, cập nhật thường xuyên phần mềm chống virut và chạy firewall của window